Fotovoltaické systémy do 50 kWp

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje dotační výzvu na fotovoltaické systémy s akumulací i bez ní, kterou bude administrovat Národní rozvojová banka (NRB). Podpora se zaměřuje na fotovoltaické elektrárny instalované na podnikatelských objektech, včetně přístřešků pro auta, stavební techniku nebo skladování materiálu, s výkonem od 1 kWp do 50 kWp. Rozhodující pro podporu bude záznam v katastru nemovitostí.

Obrázek k Fotovoltaické systémy do 50 kWp
Výše podpory: 50 % Maximální dotace: 1,5 mil. Kč Výše spoluúčasti: 50 %
 

Příjem žádostí:do 31.10.2025

Dotační orgán:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Podpora bude mít formu zvýhodněného úvěru s dotační složkou. Zvýhodněný úvěr je bezúročný a může být ve výši 0,5 až 3 miliony Kč, pokrývající až 90 % způsobilých výdajů projektu. Schválení úvěru probíhá dle standardizovaných bankovních postupů NRB a pravidel České národní banky. Dotační složka, která se promítá jako odpuštění splátek jistiny, může pokrýt až 30 % nákladů na instalaci fotovoltaiky a až 50 % na akumulaci energie, přičemž nesmí přesáhnout výši úvěru.

Jedná se o prvotní informace, které mohou být 

Podporované aktivity

 • Instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách

Výše podpory - formou odpuštění splátek jistiny

 • Až 30 % způsobilých výdajů na instalaci FVE.
 • Až 50 % způsobilých výdajů na instalaci akumulace energie.

Způsobilé výdaje

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace energie:
  • Fotovoltaické panely, nosné konstrukce panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, 
   drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady), prvky zvyšující protipožární bezpečnost, úpravy odběrného místa, hromosvod, náklady na zajištění Smlouvy o připojení, platba za navýšení jističe
 • Projektová dokumentace stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě

Podklady k žádosti o dotaci

 • Posouzení shody parametrů FVE
 • Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu
 • Další dokumenty, s jejichž vyřízením Vám rádi pomůžeme!

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.