Časté dotazy

V této sekci naleznete nejčastější obecné dotazy k dotacím jako takovým. Konkrétní specifické dotazy k jednotlivým dotačním výzvám naleznete vždy v detailu dané výzvy.

Pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat

Čerpání dotací

Komu jsou dotace určené?

Existují dva sektory, které mohou o dotace žádat – soukromý a veřejný sektor. Konkrétní podmínky určuje každý dotační program. O dotace mohou žádat podniky všech velikostí (malé, střední i velké podniky). Podstatná část směřuje na podporu malých a středních podniků, dále pak pro města, obce, kraje, tedy dotace pro veřejný sektor a další.

Neméně populární jsou ale i dotační programy určené pro výstavbu či rekonstrukci rodinných domů - Nová zelená úsporám.  

Na co je možné čerpat dotace?

Dotace je možné čerpat na širokou škálu možností. Aktualizovaný seznam dotací najdete zde: Obce a města / Firmy a podnikatelé

Jak vysoká může být dotace? 

Výše podpory se liší, odvíjí se od daného dotačního programu a velikosti podniku. Nejčastěji se výše podpory pohybuje do 50 % z tzv. způsobilých výdajů, jsou ale i případy, kde podpora může být až 100 %.

Jak žádat o dotaci? 

Nastudovat si podmínky dané výzvy, vyčkat na příjem žádostí, vytvořit projektovou dokumentaci, připojit potřebné dokumenty vztahující se k dané výzvě. 

Důležité je mít připravené veškeré nutné podklady pro podání žádosti. Největším kamenem úrazu pak bývají projektové dokumentace, které bývají jako jedním z klíčových podkladů pro podání žádosti o dotaci. 

Pokud si nejste jistí s podáním žádosti, obraťte se na nás.

Projektové dokumentace

Jaké projekty vytváříte? 

Vytváříme všechny projektové dokumentace, ať už se jedná o pozemní stavby, dopravní stavby, rekonstrukce bytových domů, vodohospodářské stavby, rekonstrukce bytových domů a další.

Zkrátka řešíme všechny oblasti staveb. 

V jakých stupních vytváříte projektové dokumentace? 

  • Architektonická studie stavby
  • Dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)
  • Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) stavby
  • (DSP) Dokumentace pro provedení stavby
  • (DPS) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Vytváří se projektová dokumentace vždy, když žádám o dotaci? 

Vždy určitě ne. Záleží na daném záměru a podmínkách daného dotačního titulu. Z pravidla je důležité mít projektovou dokumentaci vyřízenou ještě před podáním žádosti o dotaci. Někdy se ale stává, že se projektová dokumentace dokládá až po podání žádosti o dotaci. 

Některé dotační tituly evidují náklady na projektovou dokumentaci jako uznatelné náklady.