Inovační vouchery - výzva III.

Dotační výzva má za cíl posílit inovační schopnosti českých firem a zvýšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím efektivní ochrany duševního vlastnictví, zejména na zahraničních trzích. Podporuje intenzivnější využívání nástrojů na ochranu průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podniky, ale také ve výzkumných organizacích a institucích zaměřených na šíření znalostí. Využijte této příležitosti a získejte dotaci pro lepší ochranu Vašich inovací a nápadů.

Obrázek k Inovační vouchery - výzva III.
Výše podpory: 75 % Maximální dotace: 500 tis. Kč Výše spoluúčasti: 25 %
 

Příjem žádostí:do 31.12.2025

Dotační orgán:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Podporované aktivity

Předmětem podpory je posílení inovačních schopností českých firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím efektivní ochrany duševního vlastnictví.

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě:

  • zveřejnění přihlášek vynálezů,
  • registrace užitných vzorů,
  • registrace průmyslových vzorů,
  • registrace ochranných známek

Ukončení příjmu žádostí – 31. 12. 2025
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu – 30. 6. 2027

Výše podpory

  • Maximální výše podpory: 75 % z celkových uznatelných nákladů

Způsobilé výdaje

Přímé realizační výdaje:

  • Služby patentových zástupců

Kritéria přijatelnosti 

  • Cílová skupina: malé a střední podniky (definice GBER), organizace pro výzkum a šíření znalostí (mimo Prahu)

Podklady k žádosti o dotaci

  • Potvrzená přihláška patentu, užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo ochranné známky u příslušného úřadu (Úřad průmyslového vlastnictví ČR nebo jiného mezinárodního, regionálního či národního úřadu pro ochranu duševního vlastnictví)
  • Smlouva či objednávka s patentovým zástupcem

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.