Malé vodní elektrárny

Dotační výzva má za cíl plnění energeticko-klimatických cílů, zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), snížení spotřeby primárních energetických zdrojů a podporu podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE, konkrétně prostřednictvím výstavby a modernizace malých vodních elektráren​.

Obrázek k Malé vodní elektrárny
Výše podpory: 65 % Maximální dotace: 100 mil. Kč Výše spoluúčasti: 35 %
 

Příjem žádostí:do 13.12.2024

Dotační orgán:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Podporované aktivity

Předmětem podpory je výstavba a modernizace malých vodních elektráren (MVE) za účelem zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu a snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

 • Výstavba malých vodních elektráren
 • Modernizace malých vodních elektráren

Ukončení příjmu žádostí – 13. 12. 2024
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu – 30. 6. 2027

Výše podpory

 • Výše podpory: 45 – 65 % z celkových uznatelných nákladů

Typ subjektu Míra podpory
Malý podnik 65 %
Střední podnik 55 %
Velký podnik 45 %

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Inženýrská činnost
 • Projektová dokumentace

Kritéria přijatelnosti 

 • Cílová skupina: malé a střední podniky (definice GBER), velké podniky (mimo Prahu)

Podklady k žádosti o dotaci

 • Energetický posudek
 • Souhrnný rozpočet projektu
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu
 • Smlouva o připojení nebo Smlouva o smlouvě budoucí o připojení k distribuční elektrizační soustavě
 • Stavební povolení
 • Podklady k veřejné podpoře
 • Další dokumenty, s jejichž vyřízením Vám rádi pomůžeme

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.