Marketing - výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační výzvu na podporu účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích. Hlavním cílem této výzvy je posílit růstové motivace podniků a jejich schopnost nacházet a vstupovat na nové trhy mimo Českou republiku. Výzva podporuje mezinárodní expanzi podniků, rozšiřování jejich exportní působnosti a posilování výrobních a prodejních aktivit na zahraničních trzích. Tím se zvyšuje jejich schopnost udržet se na nových trzích a rozvíjet své podnikání globálně.

Obrázek k Marketing - výzva II.
Výše podpory: 50 % Maximální dotace: 2,45 mil. Kč Výše spoluúčasti: 50 %
 

Příjem žádostí:do 28.03.2025

Dotační orgán:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Cílem této dotační výzvy je podpora účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích.

Podporované aktivity

 • Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích
 • Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy
 • Marketingové a propagační materiály

Ukončení příjmu žádostí – 28. 03. 2025

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu – 31. 03. 2027

Výše podpory

 •  50 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 400 000 Kč a maximálně 4,9 mil. Kč

Způsobilé výdaje

 • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků
 • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět
 • Letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa aj.


Kritéria přijatelnosti 

 • Cílová skupina: malé a střední podniky (mimo Prahu)

Podklady k žádosti o dotaci

 • Podklady k veřejné podpoře
 • Další dokumenty, s jejichž vyřízením Vám rádi pomůžeme!

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.