Chodníky v obcích

Dotace je zaměřena na podporu výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy chodníků.

Obrázek k Chodníky v obcích
Výše podpory:85 % Maximální dotace:20 mil. Kč Výše spoluúčasti:15 %
 

Příjem žádostí:do 31.05.2023

Dotační orgán:SFDI

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Cílem výzvy je podpora výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy chodníků v obcích. 

Na co lze žádat dotaci

Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy chodníků:

 • podél silnic I., II. nebo III. třídy,
 • podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

nebo

 • na silnicích I., II. nebo III. třídy,
 • na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Dále: 

 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce,
  které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce

Kdo může dotaci získat

 • Obce
 • Městský obvod
 • Městská či místní část

Jaká je výše dotace

Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být: 

 • minimálně 300 tis. Kč
 • maximálně 20 mil. Kč

Přílohy k žádosti

 • Zařazení dotčených přilehlých pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd (alt. pasport)
 • Projektová dokumentace
 • Výkaz výměr
 • Situace stavby
 • Stavební povolení

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.