Chodníky a cyklostezky

SFDI připravilo dotační výzvu zaměřenou na podporu výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy chodníků. Podpora je také směřována na vybudování a rekonstrukci cyklostezek.

Obrázek k Chodníky a cyklostezky
Výše podpory: 85 % Maximální dotace: 20 mil. Kč Výše spoluúčasti: 15 %
 

Příjem žádostí:do 08.07.2024

Dotační orgán:SFDI

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Cílem výzvy je podpora výstavby, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy chodníků v obcích. Další oblastí podpory jsou cyklostezky, a to jak výstavba nové, rekonstrukce stávající nebo jen zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. 

Podporované aktivity

Chodníky: 

Výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy chodníků:

 • podél silnic I., II. nebo III. třídy,
 • podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

nebo

 • na silnicích I., II. nebo III. třídy,
 • na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin.

Dále: 

 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce,
  které navazují na chodníky
 • nasvětlení přechodů pro chodce
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce

Cyklostezky: 

 • výstavba nové cyklostezky
 • rekonstrukce stávající cyklostezky
 • zřizování jídných pruhů pro cyklisty

Oprávněný žadatel

 • Obce
 • Městský obvod
 • Městská a místní část

Výše dotace

Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být: 

 • minimálně 1 mil. Kč
 • maximálně 20 mil. Kč

Termíny

 • Příjem žádostí chodníky: do 8. července 2024
 • Příjem žádostí cyklostezky: do 1. července 2024

Přílohy k žádosti

 • Zařazení dotčených komunikací do jednotlivých kategorií a tříd (případně pasport)
 • Projektová dokumentace
 • Položkový rozpočet
 • Situace stavby
 • Stavební povolení
 • Stanovisko odboru dopravy KÚ (pro silnice II. nebo III. třídy)
 • Kladné stanovisko Policie ČR

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.