ČOV a kanalizace

Dotace pro obce na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací.

Obrázek k ČOV a kanalizace
Výše podpory:70 % Maximální dotace:nestanoveno Kč Výše spoluúčasti:30 %
 

Příjem žádostí:do 28.02.2023

Dotační orgán:OPŽP

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.

Na co lze žádat dotaci

  • Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV).
  • Podporovanou aktivitou bude také výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

Kdo může dotaci získat

  • obce
  • městské části hlavního města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Jaká je výše dotace

Výše dotace je maximálně 70 % 

  • minimální výše dotace: 3 000 000 Kč
  • maximální výše dotace: nestanoveno

Podmínky dotace

  • Žadatel musí být hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.