EKOmobilita

Obce a města mohou žádat o dotaci na elektromobil nebo vozidlo na vodíkový pohon například pro svou údržbu. V nabídce je celá řada multifunkčních vozů pro celoroční údržbu.

Obrázek k EKOmobilita
Výše podpory: 50 % Maximální dotace: 1 000 000 Kč Výše spoluúčasti: 50 %
 

Příjem žádostí:do 15.12.2023

Dotační orgán:SFŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána. Na zbývající typy vozidel můžete i nadále podporu získat.

Cílem dotační podpory je nákup vozidel s alternativním pohonem (ELEKTROMOBILY a vozidla s VODÍKOVÝM pohonem) a dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla.

Vozidla je také možné nakoupit formou finančního leasingu. 

V případě, že je současné benzínové / naftové vozidlo vyřazeno z provozu, je podpora navýšena o 20 %.  

Na co lze žádat dotaci

 • Osobní automobil
 • Nákladní nebo malý užitkový automobil
 • Samojizdný pracovní stroj
 • Dobíjecí stanice
 • a další typy vozidel..

Kdo může dotaci získat

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Jaká je výše dotace

 • Výše podpory: 50 %
 • Maximální výše dotace: 1 000 000 Kč

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Způsobilým výdajem není daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Způsobilost výdajů je určena od 1. února 2020. Bude tedy možné požádat i na zrealizovaný projekt, který plní stanovené parametry.
 • Žadatel/Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 3 let od jeho ukončení.

Časté dotazy

Mohu z dotace pořídit i dobíjecí stanici?

 • Ano, z dotace je možné žádat o 30 tis. Kč na jednu dobíjecí stanici.

Lze dotaci využít pouze na pořízení dobíjecí stanice?

 • Ne, lze žádat pouze jako integrovanou součást komplexního projektu, tj. se žádostí o podporu na nákup min. jednoho vozidla.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.