Energetické úspory veřejných budov

Dotace pro obce a města na snížení energetických úspor veřejných budov.

Obrázek k Energetické úspory veřejných budov
Výše podpory: 60 % Maximální dotace: 99 mil. Kč Výše spoluúčasti: 40 %
 

Příjem žádostí:do 31.10.2024

Dotační orgán:NPŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Výzva se zaměřuje na provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Podmínkou projektů je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů min. o 30 %.

Podporované aktivity

 • zateplení obálky budovy
 • výměna oken a dveří
 • výměna zdroje tepla využívající fosilní paliva za:
  • tepelné čerpadlo
  • kotel na biomasu
  • kondenzační kotel na zemní plyn
 • rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy
 • modernizace vnitřního osvětlení
 • stínící technika (venkovní žaluzie / rolety)
 • rekuperace (vzduchotechniky)
 • solárně-termické panely
 • fotovoltaické elektrárny, vč. akumulace
 • rekonstrukce či výměna stávajícího OZE za OZE
 • eliminace negativních akustických jevů

Oprávněný žadatel

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Státní příspěvkové organizace
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše dotace

 • maximálně 50 % (rozsah renovace A1). Výše jednotkové dotace pro rozsah renovace A1 je 11 000 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.
 • nebo
 • maximálně 60 % (rozsah renovace A2). Výše jednotkové dotace pro rozsah renovace A2 13 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů

Uznatelné náklady

Za způsobilé výdaje se v rámci programu považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem vyhlášené výzvy programu. Konkrétně jde o: 

 1. přímé realizační výdaje
 2. projektová příprava
  1. studie projektového záměr
  2. projektové dokumentace
  3. zadávací dokumentace
  4. autorský dozor, technický dozor investora a služby koordinátora BOZP
  5. administrace dotace v portálu AIS ČR

Náklad na projektovou přípravu jsou uznatelné maximálně do výše 3,5 – 7 % z celkových přímých způsobilých realizačních výdajů projektu, dle limitů projektu (výzvy).

Přílohy k žádosti

 • studie stavebně technologického řešení / projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) případně vyšší stupeň PD
 • u instalace FVE Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě
 • energetický posudek
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • odborný posudek - synantropní živočichové

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.