Fotovoltaika pro větší obce

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy, přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky.

Obrázek k Fotovoltaika pro větší obce
Výše podpory:45 % Maximální dotace:50 mil. Kč Výše spoluúčasti:55 %
 

Příjem žádostí:do 31.10.2024

Dotační orgán:SFŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: jednokolová

Základní informace

Dotace je určena na vybudování fotovoltaických elektráren v obcích nad 3 000 obyvatel s instalovaných výkonem do 1 MWp (včetně) na více než jedno předávací místo. Dále je podpora určena na nákup baterie na akumulaci vyrobené elektřiny.

Fotovoltaické elektrárny je možné vybudovat i na budovách ostatní infrastruktury, např. čističky odpadních vod. 

Na co lze žádat dotaci

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce.
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může dotaci získat

 • Obce
 • Městské části a Samosprávné městské obvody
 • Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby 

Jaká je výše dotace

 • Max. 45 % na FVE
 • Max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice

Další podmínky poskytnutí dotace

 • Na budovách, na kterých je FVE nainstalováno, musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalované FVE za rok.
 • Kapacita akumulace nesmí přesáhnout výkon FVE.
 • K žádosti se dokládá: 
  • Odborný posudek
  • Stavební povolení / Vyjádření SÚ, že záměr nepodléhá jeho povolení

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.