Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Dotace je zaměřena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro cyklisty.

Obrázek k Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Výše podpory:85 % Maximální dotace:60 mil. Kč Výše spoluúčasti:15 %
 

Příjem žádostí:do 29.03.2024

Dotační orgán:IROP

Typ financování:ex-ante

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury

Na co lze žádat dotaci

Přímé výdaje na hlavní část projektu:

 • výdaje na realizaci stezky,
 • další přímo související výdaje (musí být součástí rozpočtu): doprovodná infrastruktura pro parkování max. 40 ks jízdních kol (stojany, uzamykatelné boxy,..),odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, přístřešky, toalety, pítka,...),
 • inteligentní dopravní systém zvyšující bezpečnost nemotorové dopravy, automatický sčítač cyklistické dopravy,
 • doprovodná zeleň,
 • geodetické práce,
 • rekultivace ploch původně zastavěných stavbou dotčených pozemků,
 • příprava a zajištění opětovného použití materiálu využitých na staveništi,
 • daň z přidané hodnoty.

Přímé výdaje na doprovodnou část projektu: 

 • pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy (související investice do výše 20 % celkových způsobilých výdajů),
 • daň z přidané hodnoty,
 • nákup pozemku nebo stavby.

Nepřímé náklady:

 • Dokumentace žádosti o podporu,
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu,
 • administrativní kapacity a řízení projektu,
 • poplatky a pojištění majetku pořízeného z dotace,
 • režijní, provozní a jiné náklady,
 • publicita projektu a další náklady související s projektem (na mostní prohlídky, čištění příkopů komunikací urč.pro cyklisty,...).

Kdo může dotaci získat

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované  či zakládané krajem, obcí a dobrovolným svazkem

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • V rámci výzvy nejsou podporovány aktivity na podporu výstavby a rekonstrokce silnic a místních a účelových komunikací.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.