Místní energetická koncepce

Dotace až 95 % pro obce a DSO na zpracování místní energetické koncepce.

Obrázek k Místní energetická koncepce
Výše podpory: 95 % Maximální dotace: 550 000 Kč Výše spoluúčasti: 5 %
 

Příjem žádostí:do 30.06.2025

Dotační orgán:NPO

Typ financování:ex-ante

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí.

Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí.

Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

Výše dotace

 • Výše dotace je stanovena následovně: 
  • Žadatel do 5 tis. obyvatel: 450 tis. Kč; max. 95 %
  • Žadatel od 5 do 10 tis. obyvatel: 500 tis. Kč; max. 90 %
  • Žadatel nad 10 tis. obyvatel: 550 tis. Kč; max. 85 %
 • Výzva je průběžná. 
 • Dotace je vyplácena formou ex-ante, tedy dopředu. 
 • DPH není uznatelným výdajem. 

Kdo může dotaci získat

 • Obce
 • Městys
 • Město
 • Městská část
 • Dobrovolný svazek obcí (DSO)

Další podmínky

 • Doba udržitelnosti je 3 roky. Udržitelností projektu je myšleno postupné naplňování Energetického akčního plánu, případně dalších projektů ze zásobníku místní energetické koncepce.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.