Obnova místních komunikací

Dotace až 50 % pro obce na rekonstrukci a obnovu místních komunikací.

Obrázek k Obnova místních komunikací
Výše podpory:50 % Maximální dotace:10 mil. Kč Výše spoluúčasti:50 %
 

Příjem žádostí:do 30.06.2024

Dotační orgán:MMR

Typ financování:průběžné

Druh výzvy: jednokolová

Informace o výzvě níže jsou pouze naším předpokladem. Výzva pro rok 2024 ještě nebyla zveřejněna. Očekává se, že podávání žádostí do této výzvy bude spuštěno v Q2/2024.

Základní informace

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), 
  • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Výše dotace

 • Výše podpory je 50 %.
 • Maximální výše dotace je 10 mil. Kč. 
 • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč

Kdo může dotaci získat

 • Obce do 10 000 obyvatel k 1. 1. 2023
 • Zvýhodněny budou obce z hospodářsky a sociálně ohrožených území. 
 • Nejvíce budou zvýhodněny obce do 199 obyvatel. 

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

K žadosti je třeba doložit: 

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.
 • Projektová dokumentace
 • Stavební povolení nebo finální žádost o stavební povolení předloženou na stavební úřad
 • Rozpočet nebo výkaz výměr
 • Výpis z pasportu místních komunikací
 • Výpis KN

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.