Nákup vozidel pro sociální služby

Dotace na pořízení nových vozidel s alternativními pohony (Plug-in hybrid, elektromobil) pro poskytovatele sociálních služeb.

Obrázek k Nákup vozidel pro sociální služby
Výše podpory:100 % Maximální dotace:5,36 mil. Kč Výše spoluúčasti:0 %
 

Příjem žádostí:do 28.02.2023

Dotační orgán:MPSV

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Výzva je zaměřena na navýšení stávající kapacity vozového parku a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb, a to zaváděním inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové a bezuhlíkové dopravy – elektromobility silničních vozidel.

Na co lze žádat dotaci

Podporovanou aktivitou v oblasti zaváděných nízkoemisních technologií a v oblasti bezemisních technologií s alternativním pohonem je nákup nových silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která jsou rozdělena dle kategorií na:

 • M1 (osobní)
 • M2 a M3 do 7,5t (minibus)
 • N1 do 3,5 t (nákladní)

a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:

 • Plug-in elektric hybrid (PHEV)
  • Vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky)
 • Elektromobil (BEV)
  • Vozidlo výhradně s elektro pohonem – bateriemi poháněný elektromobil (BEV). BEV elektromobil je poháněný pouze elektřinou z baterií, která roztáčí trakční elektromotor, tudíž k jeho pohonu není třeba žádného fosilního paliva. Baterie se dobíjejí z externích zdrojů (domácí síť, veřejné rychlonabíječky atp.). BEV elektromobil tedy přináší 100% bezemisní přepravu.

Kdo může dotaci získat

 • Kraje
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy
 • Dobrovolný svazek obcí a jimi zřizované organizace
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl
 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl
 • Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí
 • Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona

Jaká je výše dotace

 • Výše podpory: až 100 %
 • Maximální výše dotace: 5 360 000 Kč

Typ podporovaných vozidel Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo Maximální výše dotace na jedno plug – in vozidlo
M1 (os.), M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus), N1 (nákl. do 3,5t) 1 072 000 Kč

800 000 Kč

V rámci výzvy je možné pořizovat pouze elektromobily s pořizovací cenou do 1 072 000 Kč bez DPH a plug-in hybridy s pořizovací cenou do 800 000 Kč bez DPH. Projekty, kdy žadatel bude pořizovat elektromobil s pořizovací cenou do 1 072 000 Kč bez DPH či plugin hybrid s cenou vyšší než 800 000 Kč bez DPH budou podpořeny/proplaceny do výše daného limitu pro jedno vozidlo.

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Kapacita baterie u všech silničních kategorií pořizovaných vozidel, s výjimkou vozidel skupiny N1, musí být minimálně 12 kWh.
 • V případě pořízení vozidel skupiny N1 musí být splněna podmínka maximální výše spotřeby elektrické energie vozidla na ujetý kilometr, a to max. 170 kWh/km.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.