Oběhové hospodářství

Dotace až 70 % pro obce a města na vybudování sběrných dvorů, re-use center, kompostérů a systému oddělených odpadů

Obrázek k Oběhové hospodářství
Výše podpory: 85 % Maximální dotace: bez omezení Kč Výše spoluúčasti: 15 %
 

Příjem žádostí:do 30.08.2024

Dotační orgán:OPŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Podpora se zaměřuje na přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje. 

Podporované aktivity: 

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)
 • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků
 • Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

Výše dotace

 • Výše podpory: až 85%
 • Dotace na projekt začíná ve výši 500 tis. Kč. Horní výše dotace u některých projektů není omezena. 
 • Výzva je průběžná
 • Dotace je vyplácena formou ex-post, tedy zpětně

Kdo může dotaci získat

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Další podmínky

 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo stavební rozhodnutí (nebo prohlášení SÚ, že není vyžadováno)
 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (nebo provádění stavby).

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.