Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Dotace je zaměřena na podporu instalací obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách.

Obrázek k Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Výše podpory:90 % Maximální dotace:dle projektu Kč Výše spoluúčasti:10 %
 

Příjem žádostí:do 31.05.2023

Dotační orgán:OPŽP

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Na co lze žádat dotaci

Aktivita 1.2.1

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní
  paliva nebo elektrickou energii za (součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy):
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE
 • Instalace solárně – termických systémů
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících
  prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Aktivita 1.2.2

 • Instalace:
  • tepelného čerpadla,
  • kotle na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
  • solárně termických systémů,
  • fotovoltaických systémů.

K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.:

 • vodohospodářské infrastruktury,
 • kompostáren.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. 

Kdo může dotaci získat

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Jaká je výše dotace

Celková alokace je 825 mil. Kč, z toho:

 • aktivita 1.2.1: 495 mil. Kč
 • aktivita 1.2.2: 330 mil. Kč

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení
 • Položkový rozpočet
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.