Parkovací domy

Dotace 85 % pro obce na výstavbu a modernizaci parkovacích domů.

Obrázek k Parkovací domy
Výše podpory:85 % Maximální dotace:75 mil. Kč Výše spoluúčasti:15 %
 

Příjem žádostí:do 26.04.2024

Dotační orgán:IROP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: jednokolová

Základní informace

Budou podporovány akce zaměřené na tyto aktivity:

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
 • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.

Výše dotace

 • Výše podpory je 85 %.
 • Maximální výše dotace je 75 mil. Kč. 
 • Minimální výše dotace je 3 mil. Kč

Kdo může dotaci získat

 • Kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

K žadosti je třeba doložit: 

 • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona
 • Znalecký posudek
 • Projektová dokumentace stavby
 • Rozpočet stavebních prací
 • Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
 • Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu
 • Dopravně-inženýrská analýza
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Energetický posudek
 • a další dokumenty. 

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.