Požární zbrojnice

Dotace pro obce na rekonstrukci nebo vybudování nové požární zbrojnice.

Obrázek k Požární zbrojnice
Výše podpory: 50 % Maximální dotace: 6 mil. Kč Výše spoluúčasti: 50 %
 

Příjem žádostí:do 24.07.2024

Dotační orgán:Ministerstvo vnitra

Typ financování:ex-ante

Druh výzvy: kolová

Základní informace

Ministerstvo vnitra vyhlásilo novou dotační výzvu zaměřenou na rekonstrukce či výstavbu nových požárních zbrojnic. Rekonstrukcí může být dotčena pouze část stávající zbrojnice. 

Podmínky čerpání:

 • obec dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce,
 • požární zbrojnice jednotky SDH obce je ve vlastnictví žadatele,
 • na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce,
 • pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu

Podporované aktivity

 • rekonstrukce požární zborjnice nebo její části
 • výstavba nové požární zbrojnice

Oprávněný žadatel

 • Obce zřizující jednotku SDH obce (nutnost začlenění do JPO II, JPO III nebo JPO V)

Výše dotace

 • maximálně 50 %
 • minimálně 1.500.000 Kč
 • maximálně 6.000.000 Kč

Přílohy k žádosti

 • Projektová dokumentace
 • Výpis z KN
 • Snímek KN
 • Nařízení stavebního úřadu ke zjednání nápravy v údržbě stavby

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.