Rekonstrukce bytových domů

Dotace 70 % pro obce na rekonstrukci bytových domů z programu Nová zelené úsporám.

Obrázek k Rekonstrukce bytových domů
Výše podpory: 70 % Maximální dotace: 100 mil. Kč Kč Výše spoluúčasti: 30 %
 

Příjem žádostí:do 30.06.2026

Dotační orgán:NZÚ

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Program Nová zelená úsporám je od září 2023 zaměřen také na bytové domy ve vlastnictví veřejné správy, obcí a příspěvkových organizací jimi zřizovaých. 

Bytový dům je stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána.

Podporované aktivity: 

 • Zateplení a výměna oken a dveří
 • Výměna zdrojů tepla
 • Příprava teplé vody
 • Fotovoltaické elektrárny
 • Větrání 
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Zelené střechy
 • Dešťovka
 • Ekomobilita (wall-box)

Výše dotace

 • Maximální výše podpory: 70 %
 • Bonusy pro žadatele v Moravskoslezské, Ústeckém a Karlovarském kraji 10 %
 • Výzva je průběžná
 • Dotace je vyplácena formou ex-post, tedy zpětně

Kdo může dotaci získat

 • obce
 • kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • městské části hlavního města Prahy
 • organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce;
 • hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy
 • veřejnoprávní instituce
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace složek státu;
 • církve a náboženské společnosti

Další podmínky

 • Uznatelné náklady vznikají od 1. 1. 2021.
 • Časová lhůta pro dokončení projektu je 24 měsíců od podání žádosti o dotaci (v případě žádostí podaných před dokončením realizace opatření).
 • Podpora je zaměřena i na zpracování projektové přípravy. 

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.