Rekonstrukce veřejných budov

Dotace na rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Obrázek k Rekonstrukce veřejných budov
Výše podpory:80 % Maximální dotace:10 mil. Kč Výše spoluúčasti:20 %
 

Příjem žádostí:do 30.04.2023

Dotační orgán:MMR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: jednokolová

Základní informace

Výzva zatím nebyla vyhlášena. Informace uvedné na této stránce reflektují údaje ze stejného programu pro rok 2022 a mají pouze informační charakter. Vyhlášení výzvy proběhne v týdnu od 3. dubna 2023.

Dotace je zaměřena na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Na co lze žádat dotaci

Rekonstrukce, modernizace, přestavba a přístavba níže zmíněných budov: 

 • kulturní domy
 • obecní domy
 • budovy se sídlem obecních úřadů
 • multifunkční domy
 • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Kdo může dotaci získat

 • Obec s maximálním počtem obyvatel 3 000 ke dni 1. 1. 2022

Jaká je výše dotace

 • Výše podpory: až 80 %
 • Maximální výše dotace: 10 000 000 Kč

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.)

Časté dotazy

Co potřebuji k žádosti?

 • doklad o vlastnictví majetku
 • předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek
 • usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
 • harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce
 • průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva - je-li vyžadována projektová dokumentace
 • technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků, v případě, že není vyžadována projektová dokumentace
 • pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.