Sociální bydlení

Výzva je zaměřena na pořízení, výstavbu a rekonstrukci bytů určených k sociálnímu bydlení.

Obrázek k Sociální bydlení
Výše podpory:100 % Maximální dotace:90 mil. Kč Výše spoluúčasti:0 %
 

Příjem žádostí:do 29.08.2023

Dotační orgán:IROP

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Výzva je určena na podporu zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení. Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů.

Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Rozdělení regionů dle podpory:

 • Méně rozvinutý region (MRR): Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj
 • Přechodový region (PR): Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2026.

Na co lze žádat dotaci

 • pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení,
 • pořízení nezbytného základního vybavení.

  Kdo může dotaci získat

  • kraje,
  • obce,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi,
  • příspěvková organizace organizační složky státu,
  • církve, církevní organizace a NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

  Jaká je výše dotace

  • Méně rozvinutý region (MRR):
   • Výše podpory: 85 - 100 %
   • Výše alokace: cca 796 mil. Kč
  • Přechodový region (PR):
   • Výše podpory: 70 - 100 %
   • Výše alokace: 382 mil. Kč
  • Celková alokace: cca 1,2 mld. Kč

  Máte zájem o dotaci?

  Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.