Stromy

Dotace až 150 tis Kč pro obce na výsadbu stromů.

Obrázek k Stromy
Výše podpory: 100 % Maximální dotace: 150 tis. Kč Výše spoluúčasti: 0 %
 

Příjem žádostí:do 31.07.2023

Dotační orgán:Nadace ČEZ

Typ financování:ex-ante

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Program Stromy je zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. V programu bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.

Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit.

Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální).

Seznam povolených dřevin najdete ZDE

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 150 tis. Kč. 

Kdo může dotaci získat

 • Obce, města
 • Právnické osoby se sídlem v České republice

Podmínky poskytnutí dotace

 • Nákup dřevin musí tvořit nejméně 70 % celkových nákladů. Zbylé náklady lze změřovat na nákup pomocného materiálu (tj. kůly, hnojiva, úvazky apod.) a na náklady za služby spojené s výsadbou dřevin.
 • Není podporována výsadba nepůvodních dřevin (tújí, cypřišků, sakur, stříbrných smrků atd.), dále okrasných stromů, původních jehličnanů a výsadba stromů v prostorách lesa. 
 • Nejzazší termín realizace je do 31. 12. 2023.
 • Cena dřevin může činit u níže uvedených kategorií:
  • max. 100 Kč/ks – keře,
  • max. 1 000 Kč/ks – listnatý/ovocný strom, odrostek, špičák (výška 121-250 cm),
  • max. 2 000 Kč/ks – listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru 8-10 cm,
  • max. 3 000 Kč/ks – listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru 10-12 cm,
  • max. 5.000 Kč/ks – listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru 12 cm a více,
  • max. 20.000 Kč/ks – vysokokmeny a alejové stromy pro výsadbu stromořadí obvod kmínku v 1 metru 20–25 cm.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.