Technická infrastruktura

Dotace 100 % pro obce na vybudování vodovodu, kanalizace a komunikace u zainvestovaných pozemků

Obrázek k Technická infrastruktura
Výše podpory:100 % Maximální dotace:300 000 Kč Výše spoluúčasti:0 %
 

Příjem žádostí:do 31.08.2024

Dotační orgán:SFPI

Typ financování:ex-ante

Druh výzvy: jednokolová

Základní informace

Výzva zatím nebyla vyhlášena. Informace uvedné na této stránce reflektují údaje ze stejného programu pro rok 2022 a mají pouze informační charakter. K vyhlášení výzvy dojde v druhé polovině letošního roku. 

Výzva je zaměřena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z výše uvedeného podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k zainvestovaným pozemkům, přičemž každý zainvestovaný pozemek musí být přímo napojený na nově budovanou technickou infrastrukturou, která je předmětem dotace. Nebo-li, výše dotace na vybudování nové technické infrastruktury bude určena dle počtu zainvestovaných pozemků napojených na tuto novou budovanou technickou infrastrukturu. Do výpočtu výše dotace nemusejí být zahrnuty všechny naprojektované přípojky nebo sjezdy dle projektové dokumentace.

Výše dotace

  • Výše dotace je plánována na 300 000 Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z tohoto programu, na kterém následně budou vybudovány rodinné nebo bytové domy.  

Kdo může dotaci získat

  • Obce

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

K žadosti je třeba doložit: 

  • Projektová dokumentace
  • Stavební povolení / žádost o vydání stavebního povolení
  • Rozpočet nebo výkaz výměr

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.