Územní plány

Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. MMR připravilo 90 milionů korun.

Obrázek k Územní plány
Výše podpory:90 % Maximální dotace:500 tis. Kč Výše spoluúčasti:10 %
 

Příjem žádostí:do 31.10.2023

Dotační orgán:MMR

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Výzva je zaměřena na podporu zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

V rámci programu se budou realizovat dvě dotační aktivity:

 • aktivita 1 - Územní plán – jednotný standard,
 • aktivita 2 - Změna územního plánu – jednotný standard

Na co lze žádat dotaci

 • Akce na zpracování územního plánu – jednotný standard (aktivita 1) zahrnuje:
  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo, v jednotném standardu, podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, v jednotném standardu, podle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním v jednotném standardu, podle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 • Akce na zpracování změny územního plánu – jednotný standard (aktivita 2) zahrnuje:
  • zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání – jednotný standard;
  • zpracování návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání – jednotný standard;
  • zpracování úpravy návrhu změny územního plánu před vydáním – jednotný standard;
  • zpracování úplného znění územního plánu po vydání změny územního plánu.

Kdo může dotaci získat

 • obce do 5 tis. obyvatel

Jaká je výše dotace

 • Aktivita 1 - 80 %, max. 500 tis. Kč
 • Aktivita 2 - 90 %, max. 250 tis. Kč

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.