Veřejné osvětlení

MPO připravilo v rámci Národního plánu obnovy dotační výzvu na rekonstrukci veřejného osvětlení za účelem zvýšení energetické účinosti systémů VO.

Obrázek k Veřejné osvětlení
Výše podpory:100 % Maximální dotace:10 000 000 Kč Výše spoluúčasti:0 %
 

Příjem žádostí:do 31.12.2024

Dotační orgán:Ministerstvo průmyslu a obchodu

Typ financování:ex ante

Druh výzvy:průběžná

Základní informace

Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků ČSN na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na vybudování přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready).

Na co lze žádat dotaci

 • DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu
 • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí
 • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready)
 • Nástavce, výložníky
 • Prvky „smart city“
 • Prvky „smart lighting“
 • Revize elektro
 • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje
 • Stožáry vč. základů
 • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201)
 • Svorkovnice
 • TDI
 • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny)
 • Výdaje na seřízení řídících prvků
 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu)

Kdo může dotaci získat

 • Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

Jaká je výše dotace

 • Míra podpory: až 100 % výdajů
 • Výše dotace (VO): 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně
 • Výše dotace (nabíjecí stanice): 25 000 Kč / 1 dobíjecí bod

Mám zájem o konzultaci zdarma

Chci konzultaci

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Celková úspora energie musí být minimálně 30 %.
 • Náhradní teplota chromatičnosti musí být menší nebo rovna 2700 K.
 • Parametry osvětlení řešených úseků komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN 13201.
 • Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky platné legislativy.

Časté dotazy

Co potřebuji k žádosti?

 • energetický posudek, případně energetický audit
 • kopie předmětné části pasportu
 • zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti
 • předmětná část pasportu
 • položkový rozpočet
 • předpokládaný harmonogram realizace projektu
 • projektová dokumentace vč. výpočtu osvětlení a rušivého světla

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.