Základní a mateřské školy

Dotace pro obce na podporu obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Obrázek k Základní a mateřské školy
Výše podpory:70 % Maximální dotace:20 mil. Kč Výše spoluúčasti:30 %
 

Příjem žádostí:do 03.03.2023

Dotační orgán:Ministerstvo financí

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu základních a mateřských škol. 

Z dotace je tak možné financovat opravy, odstraňování havarijních stavů, modernizaci a výstavbu (nástavbou, vestavbou, přístavbou) rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacit ZŠ a MŠ, včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení. 

Dotace musí být vyčerpána v roce 2023 a nelze ji přesunout do dalších let.

Dotace není určena na výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žádné nebyly zřízeny, chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení, a to ani tehdy, pokud má nahradit stávající nevyhovující stav, a dále ji nelze využít na budování nebo rekonstrukce venkovních prostor.

Na co lze žádat dotaci

Uznatelné náklady mohou být pouze investičního charakteru:

 • výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.,
 • výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
 • výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny,
 • výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost,
 • výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichžtechnický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení

Oprávněný žadatel

 • obce do 3 000 obyvatel
 • DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 obyvatel

Výše dotace

Výše dotace je maximálně 70 % 

 • minimální výše dotace: 2 mil Kč
 • maximální výše dotace: 20 mil. Kč

Další důležité informace

 • Žádosti jsou bodově hodnoceny, níže uvedená kritéria zvyšují bodové hodnocení: 
  • vydáno rozhodnutí o povolení záměru nebo jiné vyjádření stavebního úřadu, 
  • proběhlo zadávací řízení na dodavatele, případně již probíhající realizace. 

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.