Zdroje pitné vody

Dotace se zaměřuje na posílení a vybudování zdrojů pitné vody.

Obrázek k Zdroje pitné vody
Výše podpory:70 % Maximální dotace:3 mil. Kč Výše spoluúčasti:30 %
 

Příjem žádostí:do 31.12.2023

Dotační orgán:MŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Podporu lze využít na projekty zaměřené na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Na co lze žádat dotaci

 • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 • Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
 • Dále pak: 
  • Projektová příprava – projektová dokumentace, odborné posudky, zadávací dokumentaci.
  • Zpracování dat a vyhodnocení výsledků.
  • Stavební práce a služby související s realizací podpořených opatření.
  • Publicita projektu.

Kdo může dotaci získat

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
 • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Jaká je výše dotace

 • Výše podpory: 70 % v závislosti na akutnosti nedostatku pitné vody řešeného v rámci projektu.
 • Maximální výše dotace: 3 mil. Kč
 • Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
 • Celková alokace: 300 mil. Kč

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.