Dotace na snížení energetické náročnosti

Obce a města 07.12.2022
Dotace na snížení energetické náročnosti

Snížení spotřeby energií v obcích je téma, které dnešní dobou rezonuje. Úspory energií v obcích znamenají nejen nižší provozní náklady, ale přinášejí také ekologické výhody a v konečném důsledku zlepšují kvalitu života obyvatel. Stále více obcí a měst proto klade důraz na efektivní hospodaření s energií. A jaké k tomu možné využít? 

Jak mohou města a vesnice šetřit energií?

Ve městech a obcích by se však nemělo šetřit energií vypínáním některých lamp na noc nebo v určitou dobu. V současné době můžete používat jak moderní, energeticky úsporné LED technologie, tak celé osvětlovací systémy, které snižují spotřebu elektrické energie. Pouhá výměna energeticky náročných sodíkových a rtuťových výbojek za moderní LED žárovky snižuje spotřebu elektrické energie na polovinu. Další úspory přináší inteligentní systém řízení infrastruktury osvětlení na bázi LED. Ušetřit obce mohou také výstavbou FVE bez ohledu na jejich velikost. Na FVE i osvětlení lze navíc čerpat dotační prostředky

Je třeba přijmout i důležitá opatření jako:

  • zavedení energetického managementu
  • provedení energetického auditu
  • využití úsporných spotřebičů
  • výstavba nových pasivních budov
  • rekonstrukce původních budov
  • regulace či výměna zdroje vytápění, chlazení a instalace rekuperace
  • výroba a spotřeba obnovitelných zdrojů energie
  • alternativní paliva pro dopravu, atd.

Šetrné budovy, výstavba fotovoltaických elektráren a tepelná modernizace

Elektřina je cennější komoditou více než kdy jindy. Bez elektřiny není možné zajistit chod žádné samosprávy. V důsledku toho se zvyšují výdaje za energie o desítky až stovky procent. Řešením jsou např. moderní šetrné a energeticky úsporné budovy. Celá řada budov stále neprošla modernizací a mají tak vysokou energetickou náročnost. Aby se snížila energetická náročnost v obcích, jsou k dispozici nejrůznější dotační výzvy, které se budou v nadcházejícím roce znovu otevírat. Obce si mohou požádat například o finanční prostředky v rámci dotačního titulu Veřejné budovy v pasivním standardu, který zastřešuje dotační orgán OPŽP, nebo v programu Podpora a rozvoje regionů 2023, který by měl být spuštěn v lednu 2023.

Enormní zájem je také o využití finančních prostředků z výzvy RES+ č.3/2022 - Komunální FVE pro malé obce či RES+ č.4/2022 Komunální FVE pro větší obce na výstavbu fotovoltaických elektráren. Obec si tím nejen sníží výdaje na spotřebovanou elektřinu, ale také zvýší míru soběstačnosti. Žádosti na výstavbu FVE je možné podávat až do 15. 3. 2022.