Úspory energií přináší řešení pro Váš podnik

Vše 10.06.2024
Úspory energií přináší řešení pro Váš podnik

Úspory energie - výzva II. je zaměřena na podporu snížení energetické náročnosti podniků a snížení emisí CO2. Cílem je financovat modernizaci energetických systémů a zavádění obnovitelných zdrojů energie, což pomůže podnikům snížit náklady a zvýšit energetickou efektivitu.

Klíčové informace:

  • Alokace: 5 miliard Kč
  • Podání žádostí: 24. května 2024 - 31. října 2025
  • Podporované subjekty: Malé, střední a velké podniky
  • Míra podpory: 30-80 % nákladů podle velikosti podniku a regionu

Podniky mohou žádat o finanční prostředky na opatření, která zahrnují instalaci zařízení pro obnovitelné zdroje energie, modernizaci stávajících energetických systémů a zavádění energeticky efektivních postupů. Tato opatření nejen sníží náklady na energie, ale také přispějí k ochraně životního prostředí.

Více informací o výzvě naleznete zde.