Malé vodní elektrárny - Výstavba i modernizace

Vše 25.06.2024
Malé vodní elektrárny - Výstavba i modernizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na podporu výstavby a modernizace malých vodních elektráren (MVE). Tato iniciativa má za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu a snížit spotřebu primárních energetických zdrojů. Výše podpory se pohybuje mezi 45-65 % z celkových uznatelných nákladů, s maximální dotací až 100 milionů Kč. Žádosti lze podávat do 13. prosince 2024.

Výzva představuje ideální příležitost pro firmy a podnikatele, kteří chtějí přispět k udržitelnému rozvoji a využívání obnovitelných zdrojů energie. Zájemci mohou využít finanční prostředky na různé fáze projektů, včetně výstavby nových zařízení, modernizace stávajících elektráren a implementace inovativních technologií. Kromě finanční podpory nabízí výzva také možnost zlepšit energetickou soběstačnost a snížit uhlíkovou stopu, což přispívá k ochraně životního prostředí.

Žádosti mohou podávat malé, střední i velké podniky, které mají zájem o realizaci projektů v oblasti malých vodních elektráren. Proces podání žádosti zahrnuje předložení detailního projektového plánu, rozpočtu a harmonogramu realizace. Hodnocení projektů bude probíhat na základě technické a ekonomické proveditelnosti, environmentálního přínosu a inovativnosti řešení.

Více informací se o této dotační výzvě dočtete právě u nás zde.