aktualita foto
Obce a města

Dotace na snížení energetické náročnosti

Snížení spotřeby energií v obcích je téma, které dnešní dobou rezonuje. Úspory energií v obcích znamenají nejen nižší provozní náklady, ale přinášejí také ekologické výhody a v konečném důsledku zlepšují ...

Zobrazit 07.12.2022